De huisregels !!

1.Het gebruik van alcohol en drugs is niet toegestaan!!
De toegang tot het inloophuis wordt geweigerd als men onder invloed van
alcohol of drugs is of wanneer begeleiding vermoed dat men onder invloed
hiervan is.

2.zonder toestemming van de begeleiding is het niet toegestaan achter de
bar/in de keuken te komen

3.Verbale en/of fysieke agressie is niet toegestaan.

4.Seksuele intimidatie in woord en gedrag is niet toegestaan.

5.Heb respect voor elkaar.

6.Vernieling en diefstal is verboden.

7.In principe wordt er niet over medicijnen en psychiatrische ziektebeelden
gepraat.

8.Ongevraagd foto's of video's maken binnen het inloophuis is verboden.

9.Niet eten en drinken bij de computers.

 

Overtreding van de huisregels kan leiden tot (tijdelijke)
ontzegging van de toegang tot het inloophuis.