De huisregels !!

1.Heb respect voor elkaar.

 

2.Het gebruik van alcohol en drugs is niet toegestaan!!
De toegang tot het inloophuis wordt geweigerd als men onder invloed van
alcohol of drugs is of wanneer begeleiding vermoed dat men onder invloed
hiervan is.

 

3.zonder toestemming van de begeleiding is het niet toegestaan achter de
bar/in de keuken te komen

 

4. Verbale en/of fysieke agressie is niet toegestaan.

 

5.Seksuele intimidatie in woord en gedrag is niet toegestaan.

 

6. Vernieling en diefstal is verboden.

 

7. Ongevraagd foto's of video's maken binnen het inloophuis is verboden.

 

8. Huisdieren in overleg toegestaan

 

9. Niet eten en drinken bij de computers.

 

Overtreding van de huisregels kan leiden tot (tijdelijke)
ontzegging van de toegang tot het inloophuis.